Tvivel kring reformerad ISDS

Det har redan uppstått seriösa tvivel kring hur Cecilia Malmströms kompromiss (eller vad det nu är) kring ISDS som parlamentet antog för ett par veckar sedan skall tolkas och förverkligas.

Experter på internationell skiljedom påpekar att de krav som ställdes redan är uppfyllda. Vid en förhandling har staterna redan rätt att utse sina egna skiljemän (domare) exakt som de önskar och kraven på transparens och möjlighet att överklaga processen i nationell domstol existerar redan.

Amerikanerna är dessutom mindre roade av att skapa ytterligare en internationell rättsordning enbart för TTIP. Alla tidigare investerings- och handelsavtal kommer gå under det nuvarande väl fungerande systemet. En särskild ordning eventuellt skapad av EU och USA lär inte vara attraktiv för exempelvis Kina i kommande avtal. Är det meningen att det skall skapas nya internationella domstolar för varje nytt avtal?

Frågorna är många och Malmströms ISDS-kompromiss är ett bra exempel på en av EU:s specialiteter: att skjuta svåra problem på framtiden…

 


Kategorier: EU, TTIP, ISDS