Uppdelning mellan handel och investeringar ger nya möjligheter

Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore är snart klart. David Martin, brittiska Labour, är rapportör. Han uppfattar ISDS-delen av avtalet som alltför företagsvänligt. Det intressanta är att investeringsavtalet och handelsavtalet i just detta fall är relativt separata. Martin menar att de skulle kunna beslutas var för sig, och investeringsdelen där ISDS ingår skulle kunna omförhandlas.

Att ISDS-delen av en Labourpolitiker uppfattas som alltför företagsvänlig är inte förvånande. Det som är intressant här är uppdelningen. Det förefaller vara en strategi inom EU att förpacka sådant man antar de flesta kommer att motsätta sig tillsammans med annat som är populärt för att få igenom det mindre populära. En mer omfattande uppdelning av beslut skulle kunna göra EU:s politik mer transparant och minska känslan av taktiserande.

 


Kategorier: Frihandel, EU