USA kallsinnigt till ny domstol för investerartvister

Nu har den första amerikanska reaktionen kommit på EU:s förslag till ny domstol för investerarskydd.

Michael Froman, USA:s representant när det gäller TTIP, förefaller måttligt entusiastisk.

”Because of the high standards and safeguards in our agreements, there have been very few cases against the U.S., and to date, the government has never lost,” Froman said in an interview Wednesday, in comments approved for release on Thursday.

”It’s not obvious to me why you would want to give companies a second bite of the apple.”

Fromans uppfattning är att reglerna i TPP-avtalet som USA nyligen färdigförhandlat effektivt hindrar företag att stämma på grund av regler för hälsa, miljö och produktsäkerhet och inte heller medger att företag begär kompensation för uteblivna vinster. Dessutom kommer företag inte längre kunna byta forum och stämma i nationell domstol om de inte är nöjda med skiljedomen.

EU:s förslag medger att domar kan överklagas, en möjlighet som alltså tagits bort i TPP-avtalet. Det är inte självklart att TTIP kommer innehålla samma skrivningar som TPP-avtalet, men det är uppenbart att TPP-avtalet har stora inskränkningar i företagens möjligheter att stämma och att USA helhjärtat står bakom dessa.

Vad företag kan stämma för är helt och hållet specificerat i handelsavtalen. Det finns en missuppfattning om att ISDS-klausuler skulle innebära någon form av diversehandel för smarta bolagsjurister, men den är helt och hållet felaktig.

 


Kategorier: ISDS