USA skeptiskt till förändrad ISDS-mekanism

USA gillar inte förändringarna i ISDS. Och de har rätt. Frågan är vilken mening det är i att förändra ISDS. Kritikerna kommer aldrig bli nöjda. De är inte emot ISDS. De är emot TTIP.

Cecilia Malmström har tagit fram riktlinjer för en förändrad ISDS-mekanism.

ISDS-kritikerna var förstås inte tillfredsställda.

Även amerikanerna visade sig på måndagen mindre imponerade.

”However US Undersecretary for International Trade at the Commerce Department, Stefan Selig, noted Monday that some so-called Investor-State Dispute Settlement mechanisms already exist in international trade agreements and had not resulted in a loss of sovereignty for countries.” skriver Euractiv

Amerikaner menar att något behov av förändring inte föreligger:

”The criticisms that they undermine governments’ right to regulate, I think are just misguided,” Selig said during a visit to Paris when asked about Malmström’s proposals.

Och det har han helt rätt i. Kommissionen och EU-ländernas regeringar har blivit tagna på sängen både av uppmärksamheten kring TTIP-avtalet — det publika intresset för handelsavtal har innan dess varit närmast obefintligt — och mytbildningen kring ISDS-mekanismen.

Och istället för att ta striden har politikerna i hög utsträckning jamsat med. Jean-Claude Juncker inte minst. Han ville slippa alla störmoment i sin valkampanj för att bli kommissionsordförande. Cecilia Malmström är en av ett fåtal som gjort tappra försök att hålla emot och tog inledningsvis strid med Juncker som ville dumpa ISDS helt och hållet. Priset blev i princip att hon tvingades lova att lösa ett icke-existerande problem.

Dessutom är den hårda politiska verkligheten att de som kritiserar ISDS aldrig kommer att bli tillfredsställda oavsett vilka förändringar som införs. De kommer inte ens bli nöjda om ISDS-mekanismen tas bort helt och hållet. De vill slippa TTIP helt och hållet av ideologiska skäl. De gillar inte tillväxt. De gillar inte handel. De gillar inte marknadsekonomi. De gillar inte USA.

En betydande del av dem gillar inte EU. Några gillar inte ens demokrati.