USA:s politiker bör enas om handelsavtal

Maria Rankka, VD för Stockholms Handelskammare och Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande för LO, lägger sig på ett förtjänstfullt sätt i USA:s inrikespolitik i en gemensam artikel i SFGate.

De påpekar att frihandel är bra för både företag  och fackföreningar och att handelsfrågor är en dålig arena för att göra inrikespolitiska utspel.

Deras främsta argument är att Sverige under de ekonomiska krisåren från 2007 och framåt har behållit sin öppenhet och ändå klarat sig bättre än de allra flesta länder. Frihandel och öppna marknader är en tillgång, inte en belastning, i osäkra tider.


Kategorier: EU, USA