Vad handlar egentligen Hollands folkomröstning om?

I dag går de holländska väljarna till folkomröstning om EU:s frihandelsavtal med Ukraina. Det väntade resultatet är ett svagt nej till ratificering av avtalet, och  med ett lågt valdeltagande.

Bryr sig då Holländarna så mycket om tullar på aprikoser från Ukraina? Svaret är nej.

Grunden till folkomröstningen är att en satirtidning på nätet GeenStijl testade en ny lag om folkomröstningar som infördes förra året. De fick ihop 300 000 namnunderskrifter och nu måste omröstningen hållas.

Omröstningen är bara rådgivande, men Mark Ruttes koalitionsregering av socialdemokrater och center-right-partiet VVD har bara en rösts majoritet i parlamentet och är hårt pressat av Geert Wilders islam- och EU-fientliga parti PVV som nu har 40 procent av väljarna i ryggen enligt opinionsmätningarna.

Som så ofta handlar folkomröstningar inte om sakfrågan, utan om en vidare symbolfråga. Få av holländarna har någon uppfattning om innehållet i det 2300 sidor tjocka avtalet. Istället är det ett oklart missnöje med EU som tar sig uttryck i motviljan mot avtalet. Men även oron över korruption i Ukraina, oron att provocera Putin och  det faktum att Ukrainas president Petro Poroshenko är uppmärksammad i samband med brevlådeföretagen i Panama är problem för ja-sidan.

Dynamiken är enkel. Ukrainaavtalet är något som ”EU” vill ha, och att sätta en käpp i hjulet är en viktig markering om vem som egentligen bestämmer. Holländarna röstade ju ner förslaget till EU-konstitution 2005, senaste gången de hade folkomröstning.

I kväll eller senast i morgon får vi veta resultatet.

Men oavsett resultat gissar jag att de holländska politikerna kommer att försöka ändra i lagen om folkomröstning de just infört.