Var är TISA?

Ett handelsavtal som inte skrivs så mycket om är TISA, Trade in services agreement.

Det förhandlas mellan EU och 22 andra medlemmar av WTO, länder som tillsammans står för mer än 70 procent av tjänstehandeln.

Avtalet omfattar alla tjänster utom flygtransporter och de tjänster som är kärnan i statlig verksamhet som polis, militär, domstolar och övrig myndighetsutövning.

Länderna som kommer att ingå avtalet har rätt att själva avgöra vilka tjänster avtalet skall omfatta och i vilken utsträckning. Det är detta som avtalsförhandlingarna berör. Målet är att så många tjänsteområden som möjligt skall vara så öppna som möjligt.

De finns ingen deadline för när avtalet skall vara klart. Avsikten är också att andra länder skall kunna ansluta sig till avtalet senare.

Här frågor och svar-dokumentet.


Taggar: TISA
Kategorier: EU