Världen blir bättre — tur att någon uppmärksammar det

Anders Borgs tal på Moderaternas Sverigemöte kommenteras i Dagens Industri.

Även om Borg inte specifikt nämnde handel är det viktigt med ett globalt perspektiv som dessutom är huvudsakligen optimistiskt. Det har varit sorgligt frånvarande i moderaterna sedan Bildt avgick som partiledare.

Trots allt är en av politikens kärnuppgifter relationen till främmande makt och vår omvärld. Den som vill göra anspråk på att vara regeringsduglig måste ha en klar uppfattning om riktningen, och där är handel en av de viktigaste faktorerna. De allra flesta av oss kommer i kontakt med andra länder och kulturer främst genom deras produkter. Huvuddelen av det vi konsumerar är inte svensktillverkat. Och de produkterna finns inte i vår vardag för att vi är välvilliga, utan därför att det inte finns någon motsvarande produkt från Sverige som är bättre och billigare.

Alliansen och socialdemokraterna, samt facket, är mycket pålitliga när det gäller handelsfrågor. Problemet vid ett eventuellt maktskifte är är Mp och V som är genuint fientliga till handel. Det är förvisso inte vad de säger. Så dumma är de inte. Men den som analyserar deras politik och retorik inser att de förvisso är för frihandel, men aldrig den frihandel som vi har eller som står till buds. Det skall vara andra sammanhang, andra avtal, andra villkor och så vidare i all oändlighet.

När det gäller Borgs tal har jag samma invändning som mot nästan alla andra tal och artiklar på området. Utgångspunkten är någonstans att andra länders utveckling och den globala handeln är en aning hotfull. Sverige måste kämpa och anpassa sig för att hänga med och konkurrera. Det är möjligt att det är sant, men det finns knappast något alternativ som är bekvämare.  Men, framför allt, så är det inte så vi eller några andra upplever globaliseringen. Alla jag möter, särskilt unga människor, uppfattar att de får det bättre, att det finns fler möjligheter och sådant som studier och jobb i andra länder är mer lättillgängligt i dag än förr.

 


Taggar: Borg, moderaterna
Kategorier: Frihandel