Veckans handelspartner: Kanada

Nu när det ser som om CETA, det stora frihandelsavtalet mellan EU och Kanada kommer att godkännas är frågan förstås hur viktig Kanada är som handelspartner.

Kanada är EU:s tolfte största exportmarknad med 1,8 procent av den totala exporten. EU är den näst viktigaste marknaden (efter USA) för Kanada med nästan 10 procent av handeln. Värdet av varuhandeln var 2015 cirka 63 miljarder Euro. Huvuddelen av produkterna är verkstadstekniska produkter, fordon och kemikalier. Från Kanada importeras olja, ibland i form av oljesand eller raffinerad via USA. Från Kanada importeras också mycket mineraler, ädelsten och metaller.

Tjänstehandeln står för drygt 27 miljarder Euro, huvudsakligen transporter, resor, försäkring och kommunikation.

Handelsbalansen mot Kanada är positiv, det vill säga EU:s export är större än dess import. I gengäld gör EU större direktinvesteringar i Kanada än tvärt om. 174 mot 165 miljarder Euro årligen.

Just nu regleras handeln av ett avtal från 1976; Framework Agreement for Commercial and Economic Cooperation. Det har modifierats och kompletterats löpande men är ändå 40 år gammalt vilket är ytterligare ett viktigt skäl för CETA-avtalet. En rad av de tidigare avtalen är i praktiken inbakade i CETA-avtalet.

CETA-avtalet kommer förutom att vara modernare att ta bort nästan alla tullar, förenkla för arbetskraftsutbyte och öppna upp för de båda ländernas företag att delta i offentliga upphandlingar.

En debatt kring CETA och handel med Kanada har med fossila bränslen att att göra. Kanada har en ställning i det allmänna medvetandet som ett miljövänligt och fredligt land. Det stämmer förvisso, men Kanada är också världens tionde exportör av olja och fjärde största av naturgas. Bland annat exporterar Kanada som sagt olja utvunnen ur oljesand, oraffinerad oljesand och utvinner även naturgas genom så kallad fracking. Jämfört med de flesta andra länder EU köper gas och olja från är Kanada förmodligen det mesta miljövänliga och transparenta.

Sammanfattningsvis är Kanada en viktig handelspartner med stor potential. Språk, värderingar, samhällssystem är begripliga för de flesta i EU — Kanada är mer europeiskt än USA — och landet har stabila institutioner och fungerande rättsstat.

 

 

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel