Vi måste fortsätta att reglera allt — frågan är bara hur…

Den 10 juni ordnade Sveriges EU-representation i Bryssel ett seminarium om frihandelsavtalet EU-USA (TTIP). DEn viktigaste punkten var Kommerskollegiums rapport om regulativt samarbete och tekniska handelshinder.

I praktiken återstår en enorm uppgift när det gäller att sammanföra regelverken i EU  och USA. Det räcker inte med en principiell uppfattning att inga standarder när det gäller miljö- och konsumentsäkerhet skall sänkas. Man måste också komma överens om till exempel hur man mäter, beskriver och värderar risker. Vidare är det stora skillnader i hur administrationerna arbetar i EU och USA.

I panelen satt EU:s chefsförhandlare Ignacio Garcia Bercero, Joseph Burke – Regulatory , Trade and Consumer Affairs Officer, US Mission to the EU, Erik Bergelin – Trade and Economics Director, European Automobile Manufacturers Association (ACEA) , Anna Fielder – Senior Policy Advisor, Transatlantic Consumer Dialogue (TACD) och Heidi Lund, Ämnesråd Kommerskollegium.


Kategorier: Frihandel