WTO:s ministermöte ingen succé — men visst hopp vid horisonten

WTO:s handelsministermöte som avslutades i går i Buenos Aires blev ingen större succé.

Inga avtal slöts, man kom inte ens överens om att ta bort subventionerna för illegalt fiske och alla var sura. EU och USA tillsammans med Japan samlades i kritik mot statliga subventioner och överkapacitet, där måltavlan — Kina — förstås inte nämndes.

Men rapporteringen från mötet är mer negativ än vad som är motiverat. Förutsättningarna var dåliga med USA:s närmast destruktiva hållning till organisationen. Ändå kollapsade inte förhandlingarna.  Viktiga frågor som fiskesubventioner och regler för e-handel sköts på framtiden medan en rad mindre frågor faktiskt kom i hamn.

Både bra och dåligt är att arbetet med vissa frågor, till exempel e-handel, drivs vidare i mindre grupper av länder.

Bra, för att frågorna går framåt. Som exempel kan nämnas att redan 1992 bestämde sig 29 länder att sänka tullarna på IT-produkter. Den gruppen har sedan växt till 82 länder som står för 97 procent av handeln inom IT-sektorn.

Samtidigt är det inte bra att världens handelssystem blir allt mer fragmentiserat till och med inom ramen för WTO som är tänkt att skapa det exakt motsatta förhållandet; enhetliga regelsystem som omfattar hela världen.

Här är sammanfattningar från:

WTO.

Bloomberg.

Reuters.

 

 


Taggar: Buenos Aires
Kategorier: Frihandel, WTO