Anton Ekelund

Anton Ekelund var praktikant på Frivärld under vårterminen 2023 och gjorde det inom ramen för sin kandidatexamen i Freds- och konfliktkunskap vid Uppsala universitetet. Han har även studerat internationell politisk ekonomi vid London School of Economics. Utöver studierna har Anton ett långvarigt engagemang inom Centerpartiets ungdomsförbund och studentförbund, bland annat som internationell sekreterare. Han har även alumn av Folk och Försvars säkerhets akademi. Anton är primärt intresserad av säkerhetspolitiska frågor ur ett brett perspektiv.