Stefan Fölster

Stefan Fölster är chef för tankesmedjan Better Future Economics. Han har tidigare varit chefekonom på Svenskt Näringsliv och adj. professor i nationalekonomi vid KTH. Han har publicerat många artiklar och böcker, till exempel ”The Public Wealth of Nations” som blev Best Book of the Year 2015 i både Financial Times och Economist. Frivärld har tidigare publicerat hans rapporterna Detta vill vi med EU – sju förslag för en Union som lyckas med tillväxt och demokrati, Svensk säkerhet kräver en bättre energipolitik och From digital protectionism to digital alliances.