Anders Åslund blir senior fellow hos Frivärld

I dag kan Frivärld tillkännage att Anders Åslund blir associerad till Frivärld som senior fellow. Anders är expert på politisk ekonomi i Ryssland, Ukraina och Östeuropa, samt har erfarenhet av ekonomisk rådgivning åt bland annat Rysslands och Ukrainas regeringar.

– Det är med stor glädje och stolthet Frivärld välkomnar den internationellt ledande forskaren Anders Åslund som senior fellow, säger tankesmedjan Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark.

– Anders Åslund har i årtionden varit en etablerad expert kring utvecklingen i det som en gång var Sovjetunionen, det nya Ryssland och Ukraina. Han är en erkänd auktoritet när det kommer till internationell handel och ekonomi och har med sin bakgrund en särskild förmåga att analysera och bedöma utvecklingen i europeisk utrikes- och säkerhetspolitik. För en tankesmedja som Frivärld är han en tillgång inte bara genom sina kunskaper och analysförmåga, utan också genom de standarder han sätter, säger Hökmark.

– Jag är glad och stolt över att Frivärld knyter till sig en internationellt ledande expert och auktoritet inom sitt fält. Anders Åslunds kunskap och erfarenhet blir ett viktigt tillskott till verksamheten i en tid av exeptionella prövningar, säger Katarina Tracz, chef för Frivärld.

Anders Åslund är senior fellow på tankesmedjan Atlantic Council och adjungerad professor vid Georgetown University. Han är ledande specialist på politisk ekonomi i Ryssland, Ukraina och Östeuropa, samt agerat som ekonomisk rådgivare åt bland annat Rysslands regering 1991-94 och Ukrainas regering 1994-97. Vidare har han publicerat 15 böcker, bland annat Russia’s Crony Capitalism: The Path from Market Economy to Kleptocracy (2019), Ukraine: What Went Wrong and How to Fix It (2015) samt How Capitalism Was Built (CUP, 2013). Hans böcker har blivit översatta till tolv olika språk.