Anders Åslund knyts till Frivärld

Anders Åslund, en internationellt erkänd forskare och debattör kring politisk ekonomi i Ryssland, Ukraina och Östeuropa, får tankesmedjan Frivärld som sin bas.

– Det är med glädje och stolthet som Frivärld kan meddela att Anders Åslund kommer att ha tankesmedjan Frivärld som plattform för sitt fortsatta arbete. Det är ett uttryck för att Frivärld fortsätter att utveckla expertis och kunskap kring förutsättningarna för svensk och europeisk säkerhet, säger Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark

Anders Åslund ser fram emot relationen med Frivärld som bas för sin verksamhet: 

– Jag gläder mig åt att ånyo arbeta närmare med en svensk institution och jag har haft stort samarbete med Frivärld under åren, eftersom Frivärld sysslar med de frågor och stödjer de värden som jag står för. 

Frivärlds vik. chef Emanuel Örtengren välkomnar Anders Åslund: 

– Anders har stor insikt i hur Kremls korruption undergräver inte bara det ryska samhället och forna Sovjetstater, utan också västerländska demokratier. Att han nu kommer att utgå från Frivärld innebär ett stort tillskott för den svenska debatten kring dessa frågor. 

Anders Åslund har tidigare agerat som ekonomisk rådgivare åt bland annat Rysslands regering 1991–94 och Ukrainas regering 1994–97. Vidare har han publicerat 15 böcker, bland annat Russia’s Crony Capitalism: The Path from Market Economy to Kleptocracy (2019), Ukraine: What Went Wrong and How to Fix It (2015) samt How Capitalism Was Built (2013). Hans böcker har blivit översatta till tolv språk.