Andra träffen av Utrikesakademin 2024: Studieresa till Helsingfors

Under den 11-13 april reste Frivärlds årslånga spetsutbildning Utrikesakademin till Helsingfors. På plats i den finska huvudstaden fick studenterna träffa en rad olika aktörer inom den finska utrikes- och säkerhetspolitiken. Bland flera programpunkter utmärkte sig besök hos utrikesminister Elina Valtonen, Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz, föreläsning av tidigare utrikesminister Pekka Haavisto, besök till Sveriges ambassad och ambassadör Nicola Clase, samt föreläsning på Europeiska Hybridcentret.

Frivärld vill tacka samtliga deltagare, vår samarbetspartner Konrad-Adenauer-Stiftung Nordic Countries, samt alla som vi fick möjlighet att träffa för deras bidrag till denna resa.