Azerbajdzjan – en Potemkin-kuliss?

10 maj ordnade Frivärld ett seminarium om Azerbajdzjan I samarbete med SILC och ISDP. En panel bestående av Svante Cornell, Kaukasuskännare och grundare av ISDP; Peter Semneby, Senior Fellow vid German Marshall Fund och EU:s särskilda sändebud till södra Kaukasus 2006 till 2011; och Amanda Lövkvist, vice generalsekreterare för SILC diskuterade den politiska situtationen i Azerbajdzjan och hur den kan komma att påverkas av Eurovision Song Contest.

Panelen var enig om landets stora problem, och pekade ut tre huvudsakliga utmaningar: Den bristande mediefriheten, avsaknaden av demokrati och en allt för svag äganderätt. Det sista har inte minst blivit tydligt inför ESC, då omfattande exproprieringar genomförts för att möjliggöra evenemanget.

Lövkvist liknade Baku vid en Potemkin-kuliss: Husen är vackra och gatorna så rena att man skulle kunna äta från dem. Men bakom den välputsade fasaden döljer sig een obehaglig verklighet, präglad av förtryck och ofrihet. För att tränga under ytan krävs kunskap, tid och engagemang. Frågan är om de journalister som nu skall rapportera från Baku har något av detta. Även nöjesjournalister, underströk Lövkvist, har ett journalistiskt ansvar och borde se till ett träffa oppositionella och MR-aktivister under sina besök i Azerbajdzjan.

Ett annat ämne som diskuterade var Azerbajdzjans geopolitiska läge och nationella identitet. Samtidigt som landet är inklämt mellan historiska imperier – Iran, Ryssland och Turiket – finns en stark känsla av tillhörighet till Europa. Denna känsla kan delvis förklara viljan att köpa sig en plats i det europeiska medvetandet genom att inte bara delta i, utan faktiskt ägna så pass mycket pengar och energi att man både vinner och anordnar ESC. Och inkomsterna från olja är, naturligtvis, avgörande för den möjligheten.

Svante Cornell menade, avslutningsvis, att för att påverka ett land som Azerbajdzjan måste man ha såväl politiska som ekonomiska förbindelser. Handelsförbindelser utgör ett incitament för regimen att vara lyhörd i det politiska, och kan vara avgörande för att man ska ta anklagelser om bristande mediefrihet, demokrati och mänskliga rättigheter på allvar.

[vimeo]http://vimeo.com/42340841[/vimeo]