Balancing Act – Norwegian Security Policy, Strategy and Military Posture (på engelska)

Norge har starka ekonomiska intressen i Nordatlanten, någonting som man inte alltid delar med sina allierade. Landet har därför bibehållit en försvarsmakt med en stor bredd när det gäller olika militära förmågor. Men samtidigt är försvarsmaktens totala storlek begränsad och inriktad på att hantera norska behov.

I rapporten Balancing Act – Norwegian Security Policy, Strategy and Military Posture går Ståle Ulriksen igenom utvecklingen för Norges säkerhetspolitik och militära ställning de senaste tjugo åren. Rapporten betonar förhållandet mellan nationella intressen, militär ställning och strategi. Såväl svensk–norska relationer som norsk–baltiska säkerhetsförhållanden diskuteras.

Ståle Ulriksen är forskare i Internationell politik och Sjömakt vid Sjökrigskolan i Bergen (2007–). Han är också forskare vid norska Utrikespolitiska Institutet (1993–).