Boklansering 12 juni: Kina som stormakt

12 juni lanserades antologin Kina som stormakt – utrikespolitik, strategier och paradoxer med ett lunchseminarium. Bokens redaktör, Nils Hedberg Grimlund, presenterade bokens huvudspår, som sedan kommenterades av Börje Ljunggren, tidigare ambassadör i Peking; Jerker Hellström, säkerhetspolitisk analytiker vid FOI med Kina som fokusområde och Maria Leissner, tillträdande generalsekreterare för Community of Democracies. Samtalet leddes av Willy Silberstein.

Paneldeltagarna var eniga om att det behövs en bättre diskussion om Kinas roll i världen, och menade att den nya boken är viktig i det avseendet.

Läs mer om boken här

Beställ Kina som Stormakt via Timbro Bokhandel