Boklansering: Moscow Rules

Den 18 februari arrangerade Frivärld ett lanseringsseminarium för boken Moscow Rules: What Drives Russia to Confront the West.

Moscow Rules: What Drives Russia to Confront the West uppmärksammar hur det agerande som präglar Ryssland idag går att spåra till Tsarrysslands förda utrikes- och inrikespolitik. Boken går också igenom varför Ryssland ser konfrontation med väst som oundviklig, och hur detta ger USA och västvärlden indikationer på hur de bör agera för att effektivt bemöta de utmaningar som Ryssland skapar.

Seminariet inleddes med ett tal av bokens författare Keir Giles, en ledande Rysslandsexpert vid Chatham House och CSRC och över 25 års erfarenhet av Rysslandsfrågor, och följdes därefter av en diskussion med Frivärlds tillförordnade chef Dr. Oscar Jonsson.

Seminariet filmades och kan ses i sin helhet här.