Boklansering – The Russian Understanding of War: Blurring the Lines between War and Peace

Idag upplevs distinktionen mellan krig och fred allt mer otydlig; räknas långtgående valpåverkan, attacker med kemiska stridsmedel och intensiv informationspåverkan som kris, konflikt eller krig? Denna typer av frågor har länge varit en het diskussion bland ryska militärteoretiker som på sedan 2012-14 sett att icke-militära medel blivit så effektiva så de omdefinierar vad krig är.

I boken The Russian Understanding of War: Blurring the Lines between War and Peace (Georgetown) analyserar Oscar Jonsson utvecklingen inom rysk tänkande från Sovjetunionen till idag, med ett speciellt fokus på icke-militära medel så som informationskrigföring och politisk subversion. Boken tillhandahåller även kontexten för att förstå ryska militära interventioner och operationer både i Ukraina och mot Västvärlden.

För att diskutera bokens innehåll arrangerade Frivärld en boklansering den 5 december. Där Stefan Kristiansson, tidigare chef för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) samt Carolina Vendil Pallin, forskningsledare på FOI, deltog.

Hör Oscar Jonssons anförande här. 

Hör Stefan Kristiansson här.

Hör Carolina Vendil Pallin här.

Hör paneldiskussionen här.

Oscar Jonsson är chef för tankesmedjan Frivärld och associerad forskare vid Försvarshögskolan. Han har tidigare gästforskat vid UC Berkeley och jobbat vid Försvarsmaktens Högkvarter och EU:s institut för säkerhetspolitiska studier. Jonsson har disputerat i krigsvetenskap vid Department of War Studies, King’s College London.

                          

 

                                                                                                                                  
Generalmajor Stefan Kristiansson är seniorrådgivare för IBM och var chef för militära underrättelse och säkerhetstjänsten (MUST) mellan 2007-12 och dess ställföreträdande chef 2004-07. Han har tidigare bland annat arbetat som Militärrådgivare vid Utrikesdepartementet.

 

 

 

Carolina Vendil Pallin är forskningsledare på FOI, där hon har lett Rysslandsprogrammet (2009–2012 och 2013–2016). Hon doktorerade på London School of Economics och har tidigare lett Rysslandsprogrammet på Utrikespolitiska institutet. Vendil Pallin är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien. I sin forskning på FOI fokuserar hon för närvarande på rysk cyberstrategi, samt rysk inrikespolitik och säkerhetspolitik.