BRIEFING: Oroande utveckling för ytttrandefrihet och demokrati i Europa

I flera av EU:s medlemsländer är yttrandefriheten hotad. Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex visar att flera EU-länder rankas oacceptabelt lågt då det gäller press- och yttrandefrihet. I briefingen Yttrandefrihet och demokrati på tillbakagång i Europa berättar Birgitta Ohlsson om hoten på hemmaplan mot de värden och principer som många europeiska länder länge hållit högt. Såväl inskränkningar i yttrandefriheten som hoten för andra demokratiska rättigheter diskuteras. Enligt ministern har EU nu mycket att bevisa.

Ladda ner briefingen här.

Birgitta Ohlsson är EU- och demokratiminister. Underlaget för denna briefing utgjorde Frivärlds första Politkovskajaföreläsning, en seminarieserie om yttrandefrihet där Birgitta Ohlsson var invigningstalare.