Emanuel Örtengren blir tillförordnad chef för Frivärld

Tankesmedjan Frivärld kommer under det kommande året att ha Emanuel Örtengren som verkställande chef under tiden Katarina Tracz är föräldraledig.

– Det är för Frivärld roligt och inspirerande att hälsa Emanuel Örtengren välkommen att leda den operativa verksamheten för Frivärld, säger Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark.

Emanuel Örtengren har tidigare arbetat med utrikes- och säkerhetspolitik på tankesmedjan Center for Transatlantic Relations i Washington, DC. På Timbro, där han i dag arbetar med välfärdsfrågor, drev han ett EU-projekt inför Europaparlamentsvalet 2019. 2018 tilldelades han Frivärlds stipendium till Mats Johanssons minne, och han har även skrivit en rapport för Frivärld om EU:s roll i handelskrigens tid. Dessa erfarenheter är i linje med Frivärlds utveckling mot en tankesmedja där såväl EU-frågor som utrikes- och säkerhetspolitik står i fokus.

– Europeiska unionen är med sin gemenskap en självklar bas för svensk säkerhets-, utrikes- och handelspolitik. Vi ska därför utveckla debatten om hur Sverige genom EU kan påverka Europa, värna vår säkerhet och en internationell rättsordning, säger Gunnar Hökmark.

– Frivärld är en viktig röst i debatten om vilken Sveriges roll i världen ska vara. Under min tid på Frivärld ser jag fram emot att fortsätta bredda verksamheten och utforska frågor som rör näringslivet, som handel, EU:s framtid, cybersäkerhet och Sveriges förhållande till Kina, säger Emanuel Örtengren.

Emanuel Örtengren tillträder tjänsten som tillförordnad chef i juni.

För mer information, kontakta:

Emanuel Örtengren

Tillförordnad chef Frivärld

Mejl: emanuel@frivarld.se

Telefon: 073-581 94 54