Europeiskt försvarssamarbete under den kommande mandatperioden

Den 21 september arrangerade Frivärld ett exklusivt rundabordssamtal med Anna Wieslander, nordeuropachef vid Atlantic Council och Björn Fägersten, seniorforskare och programchef för Utrikespolitiska institutets Europaprogram. Samtalet leddes av Frivärlds chef Katarina Tracz.

För att stärka Europas militära kapacitet beslutade sig 25 EU-länder i december 2017 att delta i försvarssamarbetet Pesco (Permanent Structured Cooperation). Men många viktiga frågor om försvarssamarbetet kvarstår. Vad kommer samarbetet att leda till? Hur bör Pesco förhålla sig till Nato? Och hur bör nästa svenska regering ställa sig till det växande europeiska försvarssamarbetet? Dessa är några av de frågor som samtalet kretsade kring.