Försvarsfrågan i väljaropinionen – Var tredje väljare anser att försvarsfrågan är viktig för deras val av parti

Frivärld har med hjälp av United Minds tagit fram siffror om väljaropinionen i försvarsfrågan. Under våren 2013 har det förts en lång debatt om inriktningen av det svenska försvaret. Opinionssiffrorna visar att debatten har satt avtryck hos väljarna. 

Omkring en tredjedel av väljarna anger att försvarsfrågan är viktig för deras partival inför nästa års riksdagsval. Samtidigt visar siffrorna att det också råder stor villrådighet om vad de olika partierna står för i försvarsfrågan.

Två tredjedelar av väljarna kan inte ange vilket parti de anser har den bästa försvarspolitiken. Moderaterna har alltjämt en stark ställning bland dem som anser att försvarsfrågan är viktig. Inom denna grupp anser 33 procent att M har den bästa försvarspolitiken. Som andra parti kommer Socialdemokraterna med 26 procent.

Den stora överraskningen är dock det tredje starkaste partiet i denna grupp, Sverigedemokraterna. 12 procent av de väljare som anser att försvarsfrågan är viktig anger SD:s politik som den bästa.

För frågor om undersökningen: Stefan Olsson, Frivärld, 073-995 72 00, stefan@frivarld.se Carl Melin, United Minds, 0733-550 615, carl.melin@unitedminds.se

Undersökningen finns här: United Minds Försvarsfrågor_April13.