Freeworld Connect III: Demokrati i Hong Kong

Det tredje avsnittet berör demokratin i Hong Kong och hur den undermineras av Peking i coronakrisens skugga. De medverkande är Wong Yik Mo (HK), oppositionsledare och mänskliga rättigheter-aktivist, Janet Pang (HK), före detta legislative aide i Hong Kongs legislativa råd och medlem i Civil Rights Observer, Roland Freudenstein (Belgien), Policy director Martens Centre, ordförande Gunnar Hökmark och chef Katarina Tracz.

Se det tredje avsnittet här.