Freeworld Connect IX: USA och Europa under president Biden

Valrysaren på andra sidan Atlanten är inte över, även om det numera står klart att Joe Biden är segraren. Vad kommer hans presidentskap att innebära för den transatlantiska länken? Hur kan relationerna mellan Europa och USA, skadade efter fyra år med Donald Trump, återigen repas?

För att besvara dessa frågor sände Frivärld ett Freeworld Connect-avnitt med följande deltagare:

Anders Åslund, senior fellow Frivärld

Erik Brattbergchef Europaprogrammet på Carnegie Endowment for International Peace.

Gunnar Hökmark, ordförande Frivärld

Katarina Tracz, chef Frivärld

Se hela avsnittet här.