Frihandelsforum: Möjligheter och utmaningar för den nya internationella handelsordningen

Under flera årtionden har den internationella frihandeln ökat och bidragit till en period av oöverträffad global välståndsstegring. Men i dagens politiska läge med tilltagande protektionism, oro över politisk volatilitet samt pågående handelskrig mellan USA och Kina är frihandelns ställning i världen oviss.

Den 14 december välkomnar tankesmedjan Frivärld till en eftermiddag fylld med djupgående diskussioner om frihandelns möjligheter och utmaningar tillsammans med ledande beslutsfattare och experter.

Observera att antal platser är begränsat. Vid intresse kontakta johannes@frivarld.se

Huvudanförande:
EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström om tillståndet för global frihandel.

Bland de bekräftade talarna märks:
Johan Britz, chef för politik och påverkan vid Svenskt Näringsliv
Fredrik Erixon, chef för tankesmedjan European Centre for International Political Economy
Christofer Fjellner, europaparlamentariker och styrelseledamot för Moderaterna
Carl B. Hamilton, särskild rådgivare för utrikeshandel åt EU-kommissionen och f.d. riksdagsledamot för Liberalerna
Mikael Odenberg, styrelseordförande för Karolinska institutet och f.d. försvarsminister
Karin Svanborg Sjövall, chef för tankesmedjan Timbro
Lars Trägårdh, professor i historia vid Ersta Sköndal Högskola