Frivärld arrangerar expertfrukost: Perspektiv på INF-avtalet med Mike Winnerstig

Den 20 oktober meddelade Donald Trump att USA avser dra sig ur INF-avtalet. Avtalet, som slöts 1987 mellan USA och dåvarande Sovjetunionen, syftade till kärnvapennedrustning genom avskaffande av medeldistansrobotar. Vad innebär det att USA drar sig ur INF-avtalet? Närmar vi oss ett nytt kallt krig mellan USA och Ryssland? Och hur ser kärnvapenutvecklingen ut i världen i allmänhet samt på den europeiska kontinenten i synnerhet? 

Det var några av frågorna som diskuterades på en expertfrukost den 26 oktober under vilken Mike Winnerstig, tf. chef för den säkerhetspolitiska avdelningen vid FOI, bidrog med perspektiv på utvecklingen.

Mikael Winnerstig ger perspektiv på USAs utträde ur INF-avtalet.