Frivärld bland de mest inflytelserika tankesmedjorna 2020

I tidningen Arbetsvärldens genomgång över svenska tankesmedjors genomslag och inflytande klättrar Frivärld till en sjätteplats 2020, från att ha rankats som nummer tio 2019.

Samtidigt hamnar Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark på tredje plats i rankningen av framträdande tankesmedjeprofiler (plats 19, 2019).

– I en tid då tankesmedjor haft svårt att bedriva ordinarie verksamhet har Frivärlds genomslagskraft fortsatt att växa. Detta visar att de frågor vi belyser – som vikten av fria och stabila institutioner, ett starkt försvar som skyddar oss från såväl fysiska hot som utmaningar från gråzonen mellan krig och fred, ett fungerande och pålitligt Europasamarbete samt ett globalt handelsklimat som möjliggör för näringslivet att skapa välstånd även på lång sikt – är allt mer angelägna, säger Katarina Tracz, chef Frivärld.

Tankesmedjan Frivärlds personalstyrka består av 2,5 heltidstjänster. 2020 förekom Frivärld i media 130 gånger.

– Jag är tacksam och stolt över att få arbeta med ett team av kunniga, drivna och kompetenta medarbetare, fellows och rapportförfattare. Det är Frivärlds gemensamma drivkraft och engagemang för frågorna som bidragit till vi fått ett sådant genomslag, säger Tracz.