Frivärld lanserar Freetrade!


I torsdags (11/12) lanserade Frivärld produktmärkningen och hemsidan Freetrade inför en fullsatt lokal. På lanseringen medverkade Christofer Fjellner och Maria Wetterstrand i en diskussion om frihandel och utvecklingsländer.

Syftet med produktmärkningen Freetrade är att uppmärksamma politiskt motiverade tullar, subventioner och standarder som slår hårdast mot de producenter i fattiga länder som bäst skulle behöva ta del av frukterna av vår konsumtion.

På Freetrade.nu finns det information om olika vardagliga produkter och vilka handelshinder de möter från produktionen till den lokala butikshyllan. Där beskrivs det även hur den medvetne konsumenten kan bete sig för att stödja de fattiga utvecklingsländerna genom handel.  

– Frihandel är aldrig så kontroversiellt än när det verkligen behövs. Det är tyvärr närmare att säga stödpaket än frihandel sa Christofer Fjellner, Europaparlamentariker (M).
– Jag tror på en fri marknad. Jag tror att exempelvis svenska bönder kan använda bra djurhållning som en konkurrensfördel, även om man inte förbjuder andra länder att sälja på vår marknad sa Maria Wetterstrand, f.d språkrör (MP).

– Vi lyfter frågan för att göra flera medvetna om valen de gör i butikerna och hur de kan påverka med hjälp av sin konsumentkraft säger Diana Van, projektledare för Freetrade.

Lanseringen kan ses i efterhand här.

Gå gärna in på hemsidan www.Freetrade.nu