Frivärld söker praktikant till våren 2015

Frivärld är en tankesmedja för utrikespolitik. Syftet är att skapa debatt och opinion i angelägna utrikespolitiska frågor. Frivärlds opinionsbildning vilar på en frihetlig värdegrund. Vi tror på fria samhällen, fria individer och fria marknader. Vi tror att dessa värden är absoluta, att de är giltiga i alla tider, på alla platser och att de måste försvaras.

Frivärlds verksamhet består i opinionsbildande verksamhet som att ge ut rapporter och arrangera seminarier, nätverksträffar och studieresor.

Arbetet som praktikant består i att arrangera opinionsbildande aktiviteter samt skriva artiklar och/eller rapporter. I praktiken ingår handledning i att skriva och att föra ut ett budskap.

Den sökande bör i första hand ha ett intresse för utrikesfrågor, omfattande exempelvis säkerhetspolitik, utvecklingspolitik, försvarspolitik eller demokrati och MR-frågor. Därtill bör den sökande ha intresse för opinionsbildning.

Den sökande bör ha läst minst C-nivå i något av ämnena: statskunskap, nationalekonomi, freds- och konfliktkunskap, statistik eller utvecklingsstudier. Studier i historia eller folkrätt är också meriterande.

Meriterande är även dokumenterad förmåga att skriva debatt- eller nyhetsartiklar. Goda kunskaper i engelska är ett krav, likaså god datorvana.

Ansökan ska omfatta ett personligt brev innehållande en kort motivering till varför den sökande vill praktisera på Frivärld, CV samt B- eller C-uppsats (eller motsvarande) i valfritt ämne.

Frivärld är en del av Stiftelsen Fritt Näringsliv och arbetsplatsen ligger i centrala Stockholm. Det utgår ingen ekonomisk ersättning för praktiken.

Ansökan skickas till Frivärlds chef Stefan Olsson, 073-995 72 00, stefan@frivarld.se, som också svarar på frågor. Sista ansökningsdag är 1 november 2015.

Mer information om Frivärld finns också på frivarld.se.