Frivärld söker projektledare

Frivärld söker projektledare på deltid
Tankesmedjan Frivärld bedriver opinionsbildning inom utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.
Verksamheten syftar till att stimulera och bredda den utrikespolitiska debatten. Frivärlds
opinionsbildning vilar på en frihetlig värdegrund. Verksamheten är främst strukturerad kring tre
temaområden: Säkerhetspolitik, Globalisering och protektionism samt Hot mot den liberala
demokratin. Därtill drivs utbildningen Utrikesakademin, som på årsbasis samlar och utbildar ett tjugotal
av nästa generations beslutsfattare, experter och opinionsbildare inom utrikes- och säkerhetspolitik.

Tankesmedjan Frivärlds organisation består idag av en chef, en ordförande, en
verksamhetssamordnare samt en praktikant. Kansliet samarbetar därtill med också ett gediget nätverk
bestående av fellows och frilansare samt nyckelpersoner med sakkunskap från olika specialområden.
Vi söker nu efter en projektledare på deltid (50 %) för perioden juni tom december 2018.

Läs mer här.