Frivärld startar Utrikesakademin

Frivärld startar i januari en utbildningsverksamhet för yngre opinionsbildare, Utrikesakademin. Verksamheten, som drar igång 17 januari, består under 2015 av föreläsningar, studiebesök, stipendier, praktikplatser och utredningsarbete.

Den första årskursen utgörs av 16 utvalda studenter med en bakgrund i relevanta akademiska studier/ungdomsorganisationer. Bland föreläsarna märks Sveriges ledande experter i utrikes- och säkerhetsrelaterade ämnen.

Mats Johansson, Frivärlds grundare och ordförande, blir rektor för satsningen.

– Sverige lever i en mer utsatt utrikes- och säkerhetspolitisk situation. Det är naturligt för Frivärld att komplettera sin verksamhet med en utbildningsinsats för yngre talanger, säger Mats Johansson.

Som ett led i satsningen har Frivärld inrättat ett så kallat Capitoliumstipendium, ägnat utrikespolitiska studier och praktik vid universitet/tankesmedjor i Washington DC. Stipendiet tilldelas för första gången två tidigare Frivärldsmedarbetare som under vårterminen kommer att knytas till tankesmedjan Atlantic Council i den amerikanska huvudstaden:

Leila Ghanbari, 33, tidigare praktikant vid UD och Master i Internationell politik vid Uppsala universitet. Leila har en pol kand från Stockholms universitet med arabiska och studier vid Institut d’ Etudes Politiques de Paris (Science-Po).

 

 

 

 
Albin Aronsson, 24, pol kand i statskunskap vid Uppsala universitet skrev kandidatuppsats om Huntingtons ”Clash of Civilisations” och har studerat internationell säkerhet vid Universidad Central i Chile. Norrlandsjägare.

 

 

 

Mer information:

Mats Johansson, rektor Utrikesakademin
mats@frivarld.se
0702-42 80 22