Frivärld tar över Säkerhetsrådet från SvD

Idag kan vi med glädje informera om att Frivärld tar över som ny hemvist för Säkerhetsrådet från Svenska Dagbladet. Säkerhetsrådet har sedan 2015 varit en fristående blogg i Svenska Dagbladet med fokus på utrikes- och säkerhetspolitik – i Sverige, i Europa och i världen. Flytten av Säkerhetsrådet till Frivärld är en del av vår ambitionsökning inom den säkerhetspolitiska debatten.

-Säkerhetsrådet har varit mittpunkten för den säkerhetspolitiska debatten och det är väldigt kul att vi kan fortsätta den verksamheten hos Frivärld. Det blir ett utmärkt komplement till våra ”långsammare” format som rapporter och evenemang säger Oscar Jonsson, vik chef på Frivärld.

Claes Arvidsson, journalist och författare, är redaktör för Säkerhetsrådet. Claes kommer att fortsätta som redaktör. Säkerhetsrådet kommer också att bibehålla relationen med SvD i form av viss återpublicering av artiklar där.

– Sedan Säkerhetsrådet bildande 2015 har världen blivit alltmer komplicerad och konfliktfylld. Det gör det ännu viktigare att Säkerhetsrådet nu kan fortsätta som plattform för en bred och kvalificerad debatt. Inte minst med tanke på det kommande försvarsbeslutet är en sådan diskussion helt nödvändig.

Frivärlds Ordförande Gunnar Hökmark välkomnar flytten av Säkerhetsrådet till Frivärld:

Frivärld är i dag den ledande plattformen för den nya tidens säkerhetspolitiska debatt. Det är därför naturligt och glädjande att Säkerhetsrådet kommer att ha sin publicistiska hemvist hos oss, med samma redaktionella linje som tidigare men i en miljö av den internationella debatt som Frivärld strävar att vara centrum för. Det är ovärderligt att Claes Arvidsson säkrare den fortsatt höga kvaliteten,

Skriv upp dig på mejlistan för att få Dagens Säkerhetsråd.

Mejladress till Claes Arvidsson är sakerhetsradet@frivarld.se