Frivärld värd för studenter från Washington

Den 1 juni besökte studenter från “Elliott School of International Affairs” vid George Washington universitetet, Washington DC, Frivärld. Studenterna gästade Stockholm som en del av en kurs i nordisk säkerhet. Besöket vid Frivärld  inleddes med en säkerhetspolitisk lägesrapport från Katarina Tracz och Mike Winnerstig, medlem i Kungl Krigsvetenskapsakademien och avslutades med ett mingel tillsammans med Utrikesakademins alumner.