Frukostseminarium ”The End of Europe”

The End of Europe

Den 12/5 anordnade Frivärld ett frukostseminarium i samband med James Kirchicks presentation av den nyutkomna boken ”The End of Europe”. Boken behandlar hoten mot den europeiska sammanhållningen, välståndet och säkerheten. Terrorism, brexit, växande höger- och vänsterpopulism i kombination med de etablerade partiernas oförmåga att presentera lösningar på Europas problem riskerar att undergräva de värderingar som hållit samman vår kontinent, menade Kirchick i samband med bokpresentationen.

Kommentarer gavs av Andreas Johansson Heinö, statsvetare och författare av Timbro Authoritarian Populism Index, och seminariet modererades av Frivärlds chef Katarina Tracz.

Från vänster: Katarina Tracz, James Kirchick, Andreas Johansson Heinö.