FULLSATT: Utvecklingen efter den arabiska våren -Från kleptokrati till kapitalism?

I väst skulle en rörelse för frihet och bättre ekonomiska förutsättningar generellt associeras med liberalisering och friare marknadsregleringar. I Nordafrika, som just nu stabiliseras efter den arabiska våren, är verkligheten en helt annan.

– Många araber ser ingen koppling mellan en fri marknad och ökat välstånd. Den allmänna uppfattningen där tycks vara att en bra stat är en generös stat som omfördelar rikedomar, säger Susanne Tarkowski, ägare av det Libyenbaserade kommunikations- och researchföretaget Shabakat Corporation.

I rapporten ”Utvecklingen efter den arabiska våren: Från kleptokrati till kapitalism?” presenterar hon en analys av rådande ideologiska attityder i Nordafrika. Befolkningens erfarenheter från korrupta maktapparater, de socialistiska tendenserna hos det växande Muslimska brödraskapet samt dåliga erfarenheter från tidigare marknadsliberaliseringar har alla en stor betydelse.

Rapporten behandlar svårigheterna för en fri marknad, och för det välstånd och den stabilitet som en sådan för med sig, att etablera sig i regionen.

Moderator är Willy Silberstein.  Fler namn kan tillkomma.

TID Måndagen den 19 september klockan 18.00 -19.30. Dryck och tilltugg serveras från kl 17.30.
PLATS Timbro, Kungsgatan 60, 2tr, Stockholm
ANMÄLAN Senast den 15 september via mail till info@frivarld.se
Bindande anmälan. Deltagare som uteblir utan att ha avanmält sig per e-post: info@frivarld.se eller tel.
08-587 898 00 kommer att debiteras 100 kronor.

 

Susanne Tarkowski är för närvarande baserad i Tripoli, Libyen. Hon är ägare av research- och kommunikationsbyrån Shabakat Corporation, ett företag hon startade kort efter att den arabiska våren fått genomslag i landet.

Tarkowski drev tidigare Wise Strategic Communication (WSC) i Kabul, Afghanistan. Som mest hade företaget över 300 anställda. Under sin tid i Afghanistan arbetade Susanne med bland andra amerikanska försvarsmakten, amerikanska UD och FN. Sedan 2001 har Susanne Tarkowski arbetat med kommunikation i Sverige, Frankrike, USA, Kina, Förenade Arabemiraten, Brasilien, Egypten, Pakistan och Afghanistan. Hon förekommer som kommentator i amerikanska och svenska medier samt som talare vid NATO- och amerikanska militärkonferenser.