Gunnar Hökmark deltar i Europe’s Digital Future

Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark har deltagit i ett panelsamtal på temat Europe’s Digital Future, som arrangerades av The Institute For International And European Affairs. Projektet, som stöds av Google, har som mål att utforska digital suveränitet och dess framtid i Europa.

Se hela panelsamtalet här.