Gunnar Hökmark och Patrik Oksanen gästar Business Arena Stockholm

Den 8 december hölls det årliga Business Arena Stockholm, Frivärlds Ordförande Gunnar Hökmark och Senior Fellow Patrik Oksanen deltog i varsitt digitala panelsamtal.

”Vi måste kunna sortera lammen från vargarna”, poängterade Hökmark i ett panelsamtal om Sveriges plats i vår allt oroligare omvärd tillsammans med Jenny Madestam, docent i statsvetenskap vid Södertörns Högskola. Ryssland, Kina och Iran är regimer som arbetar med en fundamentalt annorlunda logik än vår egen och bör hanteras som sådan i våra utrikesrelationer.

Patrik Oksanen deltog i ett samtal om desinformation och cyberhot i pandemins fotspår tillsammans med Hanna Linderståhl från Earhart Business Protection Agency, Åsa Ahl, SÄPO och Matilda Tidlund, Telia Company.

Oksanen betonade bland annat statsaktörers roll att sprida desinformation i det som av WHO kallats för infodemi och vikten av att alla gör en egen säkerhetsskyddsanalys, vad i det egna arbetet eller i den personliga sfären är skyddsvärt.