Henrik Sundbom skriver i rapport för Atlantic Council

Den 4 december publicerade amerikanska Atlantic Council rapporten “Kremlin’s Trojan Horses 3.0 – Russian Influence in Denmark, The Netherlands, Norway, and Sweden”. Rapporten är den tredje och sista i en serie publikationer om rysk påverkan i den europeiska politiken. Avsnittet om Sverige är skrivet av Henrik Sundbom, fellow på Frivärld.

Till skillnad från i många andra länder finns inga partier i den svenska Riksdagen som kan klassas som pro-ryska eller som Kremls trojanska hästar. Men flera partier har agendor som överlappar med den ryska ledningens, och blir på så vis tacksamma måltavlor för olika typer av påverkansoperationer. På individnivå och i utomparlamentariska rörelser finns mer öppet pro-ryska aktörer. När man jämför Sverige med de andra skandinaviska länderna som ingår i studien är det uppenbart att vi ser mer aktivitet här, säger Henrik Sundbom.

Rapportens övriga avsnitt är skrivna av Flemming Splidsboel-Hansen, danska utrikespolitiska institutet, Robert Van Der Noordaa, nederländsk grävande journalist, och Øystein Bogen, utrikeskorrespondent på norska TV2. Inledningen är skriven av Alina Polyakova från Brookings Institution.

Läs den hela rapporten här.