Katarina Tracz ny chef för Frivärld

Katarina Tracz, som arbetat på Frivärld sedan starten 2011, har bred erfarenhet av utrikespolitisk analys och opinionsbildning med särskilt fokus på säkerhetsfrågor. Hon är en flitigt anlitad debattör och har publicerats i ledande svenska och internationella tidningar. Katarina tillbringade hösten 2014 i Washington DC där hon arbetade med en kommande bok om säkerhetssituationen i Östersjöregionen. Vid sidan av Frivärld är Katarina International Research Fellow vid the McCain Institute for International Leadership i Washington DC.

– Katarina Tracz är en orädd, stridbar och kunnig debattör, som på kort tid har etablerat sig i viktiga internationella nätverk. Hennes profil kommer att öka Frivärlds synlighet och bidra till att kvalificera den inomborgerliga diskussionen om hur Sverige ska förhålla sig till ett allt mer oroligt närområde och tilltagande protektionistiska strömningar, säger Karin Svanborg-Sjövall, vd för Stiftelsen Fritt Näringsliv. 

– Med flera pågående konflikter globalt och en allt allvarligare situation i vårt närområde är Frivärlds uppgift särskilt viktig i dag. Jag ser fram emot att utveckla Frivärlds verksamhet i en tid då utrikes- och säkerhetspolitiska frågor är mer angelägna än på länge, säger Katarina Tracz.

Katarina tillträder som chef för Frivärld 1 mars 2015. Hon efterträder då Stefan Olsson som övergår i egen frilansverksamhet.

 

 

Kontakt:

Katarina Tracz, tillträdande chef Frivärld
katarina@frivarld.se
0708 – 922 188

Karin Svanborg-Sjövall, vd Timbro
karin.svanborg.sjovall@timbro.se
0725-17 00 77