Konferens – Frihandelsforum

Den 14 december anordnade Frivärld, i samarbete med Konrad Adenauer Stiftung, konferensen Frihandelsforum på Medelhavsmuséet.

Under flera årtionden har den internationella frihandeln ökat och bidragit till en period av oöverträffad global välståndsstegring. Men i dagens politiska läge med tilltagande protektionism, oro över politisk volatilitet samt pågående handelskrig mellan USA och Kina är frihandelns ställning i världen oviss.

Går vi mot en period av utdragna handelskonflikter eller kan inhemska och mellanstatliga spänningar undvikas? Vilken roll kommer EU spela i den nya internationella handelsordningen? Och hur värnar vi de framsteg som den fria handeln har inneburit för både välstånd och internationell rättsordning?

Detta var några av de frågor som diskuterades under konferensen.

Gunnar Hökmark, Frivärlds ordförande hälsade alla välkomna och introducerade Oscar Jonsson, tillträdande vikarierande chef för Frivärld, samt moderator för eftermiddagens första panelsamtal Tillståndet för internationell handel: framgångsrika resultat och stora utmaningar där Carl B. Hamilton, särskild rådgivare åt EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström; Christofer Fjellner, EU-parlamentariker (M) sedan 2004 och ledamot i Europaparlamentets utskott för internationell handel och Karin Svanborg-Sjövall, VD på Timbro sedan hösten 2014medverkade. Se panelsamtalet i sin helhet här (del 1) och här (del 2).

Dagens andra programpunkt var ett huvudanförande från EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström på tema Europa och frihandelns framtid, med ett efterföljande samtal med Frivärlds chef, Katarina Tracz. Sen anförandet och samtalet i sin helhet här (del 1) och här (del 2).

Konferensen avslutades med panelsamtal på tema Politik och opinionsbildning för frihandelns framtidAnna Wieslander, nordeuropachef vid the Atlantic Council, modererade samtalet där Fredrik Erixon, chef tankesmedjan European Centre for International Political Economy (ECIPE); Johan Britz, chef för politik och påverkan vid Svenskt Näringsliv; Lars Trägårdh, professor i historia vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och Mikael Odenberg, ordförande i Karolinska institutets konsistorium (styrelse) och f.d. försvarsminister, medverkade. Se panelsamtalet i sin helhet här (del 1) och här (del 2).

EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström i samtal med Frivärlds chef Katarina Tracz