Lansering: Sverige, säkerheten, omvärlden

I tre unika samtal med Svenska Dagbladets politiska chefredaktör Tove Lifvendahl har Veronika Bard, Tomas Bertelman och Krister Bringéus delat med sig av sina kunskaper, insikter, erfarenheter och åsikter om Ryssland, dess historia och kultur, den europeiska säkerhetsordningen och Sveriges vägval framåt. Dessa intervjuer samlas nu i en skrift som ges ut av tankesmedjan Frivärld.

Veronika Bard var Sveriges ambassadör i Moskva under åren 2012–2015. Hon efterträdde Tomas Bertelman, som tjänstgjorde som ambassadör under åren 2008–2012. Krister Bringéus har tjänstgjort på Moskvaambassaden i två omgångar och var under åren 2015–2016 särskild utredare av Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten.

Köp boken här.