Lanseringsseminarium – Russian Activity Tracker: Nordic-Baltic Region

The Russian Activity Tracker är ett samarbetsprojekt mellan Frivärld och The McCain Institute at Arizona State University i formen av en tidslinje  visuellt presenterad genom en karta, där handlingar som tillskrivs Ryssland, som skedde i östersjöregionen* mellan 1 oktober 2016 och 9 november 2018 placerats ut.

Projektet beskriver och illustrerar 79 ryska handlingar av politisk, diplomatisk, ekonomisk och militär karaktär. The Russian Activity Tracker inkluderar också 271 ryska flygplan som snappats upp** av NATO Baltic Air Policing mission under projektets tidsram.

Under ett lanseringsseminarium  hos Frivärld den 14 november lanserades projektet. Efter en presentation av Will DuVall, fellow vid Frivärld, Karlis Neretnieks, generalmajor och Oscar Jonsson, expert i Rysslands- och modern krigföringsexpert, följde en diskussion kring projektet under ledning av Frivärlds chef, Katarina Tracz.

* Sverige, Norge, Finland, Danmark, Lettland, Litauen, och Estland

** Air intercepts from NATO Baltic Air Policing Mission  visas per kvartal och inkluderar inte händelser som snappats upp som luftrumskränkningar

Diskussion med Will DuVall, Karlis Neretnieks, Oscar Jonsson och Katarina Tracz.

Läs mer om projektet här.

Karlis Neretnieks  är en pensionerad generalmajor vid Försvarsmakten. Han har tjänstgjort som avdelningschef för armépersonalen, G-3 i en pansaruppdelning, befälhavare för 18: e mekanikbrigaden, verksamhetschef i det centrala gemensamma kommandot och som ordförande för Försvarshögskolan. Neretnieks har tagit examen från både en svenska och norska allmänna tjänstekurserna och har även studerat vid the Graduate Institute i Genève. Han har skrivit extensivt om säkerhetsproblem relaterade till östersjöregionen. Han är fellow vid kungliga krigsvetenskapsakademin, styrelseledamot i svenska Atlatiska rådet samt medlem i styrelsen vid Institute for Security and Development Policy.

Oscar Jonsson är Rysslands- och krigsvetare som precis skickat in sin avhandling om den ryska förståelsen av modern krigföring på Department of War Studies, King’s College, London. Han har tidigare gästforskat vid UC Berkeley och jobbat på Försvarsmaktens Högkvarter med hybridkrigföring, rysk strategi och krigföring samt omvärldsanalys. Jonsson har tidigare verkat vid bland annat EU:s institut för säkerhetspolitiska studier i Paris. Han har en kandidatexamen i Freds- och konfliktvetenskap från Uppsala universitet och en masterexamen i International Peace and Security från King’s College. De senaste åren har han varit aktiv i den säkerhetspolitiska debatten som kommentator och frilansskribent för dagspress, magasin och tankesmedjor.

Will DuVal är Fellow hos Frivärld under hösten 2018. Will har en examen från King’s College London med en inriktning mot geopolitik, territorium och säkerhet. Han har en bakgrund från amerikanska militären inom Information, operationer och underrättelsearbete. Will var tidigare praktikant vid den amerikanska delegationen vid Nato i Bryssel, amerikanska försvarsdepartementets avdelning för Public Affairs och Truman National Security Project i Washington DC. Will är även medarbetare vid Modern War Institute och War on the Rocks.