Lunchbriefing: Iran och kärnvapenkrisen

Kent Härdstedt (S), Jamie Fly och Frivärlds ordförande Mats Johansson vid lunchbriefingen

I sitt anförande tecknade Fly bilden av ett Iran med ett internt splittrat ledarskap, men som inte är villigt att kompromissa om utvecklingen av kärnvapen.

– Iran är väldigt inställt på att fortsätta sitt kärnvapenprogram. Det visar det faktum att programmet fortsätter trots alla sanktioner som riktats mot landet, sa Fly.

Fly bedömer att Iran kommer att fortsätta vara inställt på att producera kärnvapen så länge den nuvarande regimen finns kvar. Om det rör sig om ett par månader eller ett år innan man lyckas är enligt Fly omöjligt att bedöma. I vilket fall ligger ett sådant scenario så nära i tiden att Iran redan nu bör behandlas som en kärnvapenmakt.

Fly konstaterade vidare att diskussionen om Iran just nu mest handlar om sanktioner, trots att dessa hittills inte haft någon verkan. Fokus enligt honom borde istället ligga på att bli av med den nuvarande regimen.

– Omvärlden och USA borde rikta in sig på att stötta den demokratiska oppositionen i syfte att få till ett regimsskifte, det är endast efter ett sådant som kärnvapenprogrammet kan upphöra, sa Fly.