Lunchseminarium med Fredrik Wesslau

Rysslands krig mot Ukraina har pågått i mer än 200 dagar. Den ukrainska motoffensiven i landets nordöstra delar beskrivs redan som en historisk framgång. På mindre än två veckor har Ukraina återtagit stora landområden som ockuperats av ryska styrkor. Ukrainas framgångar har skapat stor uppmärksamhet i övriga världen. I Europa och bland Ukrainas övriga partners analyseras nu vad framgångarna innebär, nu och på sikt.

Vad ska man dra för slutsatser av Ukrainas framgångar? Hur mottas skiftet i kriget i Kyiv? Och hur bör EU fortsätta stötta Ukraina, nu och framöver?

Detta är några av frågorna som togs upp i under vårt seminarium med Fredrik Wesslau, biträdande beskickningschef vid EU Advisory Mission Ukraine, onsdag den 21 september.