Mats Johansson ger ut boken ”Kalla kriget 2.1”

Under ett fullsatt seminarium den 3 september lanserade Timbro boken Kalla kriget 2.1 av Frivärlds ordförande Mats Johansson. På lanseringen, som i efterhand kan ses här, deltog de båda tidigare försvarsministrarna Sten Tolgfors (M) och Björn von Sydow (S).

Om Kalla kriget 2.1:

Efter det ryska aggressionskriget i Ukraina har säkerhetsordningen i Europa brutits. Säkerhetsläget kring Östersjön försämras och Sveriges försvar måste stärkas. Militärmanövrerna avlöser varandra och opinionen för och mot Nato mobiliseras. Till bakgrunden hör en totalitär utveckling i Ryssland och en splittring inom EU om motåtgärder. Höger- och vänsterextremism växer. USA vacklar under svåra uppdrag i flera krigsområden och nedskärningar i försvaret. Ett nytt världsläge uppstår, med ett allianslöst Sverige i krigens Europa.

Kalla kriget 2.1, som är en utökad version av Det nya kalla kriget (2008) och Kalla kriget 2.0 (2013), kan beställas från Timbro.