MATS JOHANSSON STIPENDIUM 2023

Mats Johansson (1951-2017) var Frivärlds grundare och ordförande. Sedan 2014 var han rektor för Utrikesakademin, Frivärlds utbildning inom utrikes- och säkerhetspolitik.

För att hedra Mats Johanssons minne och stötta nästa generations utrikespolitiska opinionsbildare delar Frivärld ut ett stipendium i hans namn. Stipendiet syftar till att främja det öppna samhällets idéer genom att uppmuntra verksamhet i Mats Johanssons publicistiska anda. Stipendiet, som är på 15 000 kr, delas 2022 ut i samarbete med Arvid Lindmans 60-årsfond.

2023 går stipendiet till två av årets studenter vid Utrikesakademin, Erik Nyströmer och Vendela Runold.

– Utrikesakademin fortsätter att vara Sveriges ledande utbildning för nästa generations beslutsfattare, experter och opinionsbildare inom utrikes- och säkerhetspolitik. Att så många talanger söker sig till utbildningen skänker tillförsikt i dessa oroliga tider. Jag är glad över att vi även 2022 kan dela ut stipendium till två av utbildningens framträdande studenter i syfte att de också i framtiden ska verka i Mats Johanssons anda, säger Katarina Tracz, rektor vid Utrikesakademin 2023 och senior fellow Frivärld. 

Som blivande civilingenjör har jag varit lite av en udda fågel bland mina kursare på Utrikesakademin — jag har varken politisk eller samhällsvetenskaplig bakgrund, och det var en ren slump att jag hittade utbildningen för ett år sedan. Det som lockade mig att söka var en nyfikenhet för försvars- och säkerhetsfrågor i en tid där teknik spelar en allt större roll för vår säkerhet. Det blev inträdesbiljetten till ett spännande år fyllt av många intressanta föreläsningar, givande resor och framförallt intressanta människor. Framförallt diskussionerna med de andra deltagarna, alla med sin egen unika bakgrund, har varit givande. Från dessa möten tar jag med mig det starka engagemang som alla involverade har visat inom sina respektive expertområden. Särskilt känner jag en ödmjukhet inför den politiska spelplan som många av Utrikesakademins deltagare och lärare manövrerar på dagligen. Jag är mycket glad och tacksam att få ta emot Mats Johanssons stipendium i år och hoppas i framtiden själv kunna ge tillbaka en bråkdel av den kunskap jag fått förvärva under året, säger Erik Nyströmer.

Utrikesakademin har inneburit väldigt värdefulla tillfällen till fördjupning inom en rad angelägna ämnen och erbjudit intressanta möten med experter, opinionsbildare och företrädare för olika organisationer. Jag tar i synnerhet med mig insikter från våra studiebesök under resorna till Kiruna och Warszawa, två högaktuella städer att besöka för den som intresserar sig för utrikes- och säkerhetspolitik år 2023. Därutöver har utbytet med övriga kursdeltagare varit en höjdpunkt och jag har verkligen uppskattat det nyfikna, öppna och idéfokuserade samtalsklimat som präglat utbildningen. I denna andra känns det därför mycket hedrande att motta Mats Johanssons stipendium som avslut på mitt deltagande i Utrikesakademin, säger Vendela Runold.

_________________________________________________________________________________________

Erik Nyströmer är civilingenjörsstudent vid KTH med inriktning industriell ekonomi och tillämpad matematik. Erik är särskilt intresserad av skärningspunkten mellan ingenjörs- och användarperspektivet i säkerhetsfrågor.

 

 

 

 

Vendela Runold har kandidatexamina i statsvetenskap och kulturantropologi från Uppsala universitet och är för närvarande tjänstledig från sitt arbete inom krisberedskaps- och totalförsvarssektorn för att läsa en master i statskunskap vid Försvarshögskolan. Sedan tidigare har hon erfarenhet av arbete och praktik med EU-frågor och jämställdhet.