Minikonferens: Hur stark är den liberala demokratin?

If Liberal Democracy is dead, why do you fear it Mr Putin?

Runt om i världen ser vi en despoternas kollegialitet växa fram, en kartell av auktoritära regimer, som har gemensamt att de hävdar att den liberala demokratin är passé, obsolet eller död. Tron på att den är död är emellertid inte starkare än att de uppenbarligen räds den intensivt. I Moskva liksom i Hongkong symboliserar våldet mot demonstranter deras rädsla och kraften i den liberala demokratins idéer.

I Kina har regimen dragit åt förtrycket än hårdare i rädslan för det som en opposition kan innebära. Putinregimen har agerat liknande. I USA kämpar Donald Trump mot de lagar och regler som begränsar demokratisk maktutövning. I Turkiet har demokratin tvingats ge plats för en despotisk maktutövning som så ofta lett till krigets logik.

I Europa ser vi hur ett antal regeringar försöker kringgå rättsstatens regler som om de vore hinder och inte till stöd för demokratin. Ibland präglas reaktionerna mot detta av selektiv färgblindhet snarare än av reaktion mot övertramp som sådana.

Försöken att sätta makten före rätten riskerar att underminera den världsordning vi har, eller har redan gjort det. Konsekvenserna är stora vare sig det gäller invasioner som Rysslands i Ukraina och Turkiets i Syrien men också är det gäller respekten för den internationella handelns regler och avtal. Men å andra sidan är det slående hur starka dessa idéer är.

Det ser vi i dag, och vi såg det i all sin tydlighet för 30 år sedan när Berlinmuren gav vika för demokratins kraft, den 9 november 1989. Den påminnelsen gör despoter rädda därför att demokratins idéer i sig är starka och den insikten ger demokratins försvarare världen över kraft.

Tisdagen den 5 november, bara några dagar innan årsdagen för när Berlinmuren revs av människors vilja till demokrati och anständighet, arrangerade Frivärld en halvdagskonferens på temat: If Liberal Democracy is dead, why do you fear it Mr Putin? Det är en signal om att despoters fruktan för demokratin är ett av dess vapen.

I seminariet deltog Amanda Sokolnicki, chef DN:s ledarredaktion, Catarina Kärkääinen, ledarskribent SvD, Fredrik Erixon, chef för tankesmedjan ECIPE, Karin Svanborg-Sjövall, VD Timbro, Linda Jerneck, ledarskribent Expressen, Olof Ehrenkrona, ledarskribent SvD, diplomat och författare, och PJ Anders Linder, chefredaktör Axess magasin och VD Axess publishing.

I samband med seminariet presenterades en liten antologi med texter från talarna.

Hör Gunnar Hökmarks inledningsanförande här.

Hör paneldiskussionen om hur levande den liberala demokratin är här.